Điều khoản sử dụng

Giới thiệu

Chào mừng quý khách hàng đến với website chúng tôi.

Khi quý khách hàng truy cập vào trang website của chúng tôi có nghĩa là quý khách đồng ý với các điều khoản này. Trang web có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào trong Điều khoản mua bán hàng hóa này, vào bất cứ lúc nào.

Các thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng trên trang web mà không cần thông báo trước. Và khi quý khách tiếp tục sử dụng trang web, sau khi các thay đổi về Điều khoản này được đăng tải, có nghĩa là quý khách chấp nhận với những thay đổi đó.

Quý khách hàng vui lòng kiểm tra thường xuyên để cập nhật những thay đổi của chúng tôi.

Trách nhiệm và quyền hạn của người truy cập và sử dụng Website

Bạn chịu trách nhiệm hoàn toàn cho bất kỳ thông tin liên lạc, tin nhắn hoặc nội dung khác mà bạn đăng lên, tải lên, gửi, truyền tải hoặc chia sẻ với Blog Beauty trên trang web này, bao gồm cả việc không giới hạn bất kỳ dữ liệu, câu hỏi, bình luận, ý tưởng, khái niệm, sự hiểu biết, đề nghị hoặc các dạng tương tự (gọi chung là “Thông tin liên lạc của người dùng”).

Bằng cách truyền tải hoặc đăng bất kỳ nội dung thông tin nào lên trang web này, bạn đại diện và đảm bảo rằng đó là tác phẩm gốc của chính bạn và sẽ không vi phạm hoặc xâm phạm bất kỳ bản quyền, thương hiệu, bí mật thương mại, quyền riêng tư, quyền công khai hoặc bất kỳ luật áp dụng nào.

Blog Beauty không xác nhận hoặc bảo trợ cho bất kỳ Thông tin người dùng nào được gửi bởi bạn hoặc người dùng khác trên trang web này.

Sự sửa đổi những điều khoản

Tùy theo từng thời điểm, Blog Beauty có thể bổ sung các Điều khoản sử dụng bằng các điều khoản bổ sung liên quan đến nội dung cụ thể hoặc các sự kiện (“Điều khoản bổ sung”). Trong đó Điều khoản bổ sung có thể được đặt lên trên trang web để có thể nhìn thấy khi kết nối với các nội dung hoặc sự kiện cụ thể và sẽ được mặc định như vậy. Bạn hiểu và đồng ý rằng Điều khoản bổ sung này sẽ có hiệu lực bằng cách tham chiếu vào các Điều khoản sử dụng.